แอฟริกาสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาวัชพืชในน้ำของทวีปได้อย่างไร

แอฟริกาสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาวัชพืชในน้ำของทวีปได้อย่างไร

วัชพืชน้ำทั่วโลกเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของน้ำ ภัยคุกคามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพและกระบวนการทางนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนทางบกและแม่น้ำที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ และทะเลสาบทั่วแอฟริกาถูกรุกรานโดยวัชพืชน้ำหลายชนิด ซึ่งรวมถึงบางชนิดที่สร้างความเสียหายมากที่สุดทั่วโลกเช่น ผักตบชวา วัชพืชคาริบา และผักกาดน้ำ วัชพืชน้ำเหล่านี้ไม่เพียงคุกคามทรัพยากรที่มีค่าที่

สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกา ซึ่งก็คือน้ำ แต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดี

ของชุมชนเหล่านี้ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่มากมายในน่านน้ำของแอฟริกาด้วย

วัชพืชน้ำที่รุกรานเป็นปัญหาต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เฉพาะในแอฟริกาใต้เพียงแห่งเดียว มีมากกว่า 400 แห่งที่มีพืชน้ำต่างถิ่นรบกวน มีการบันทึกไซต์ใหม่ๆ ทุกปี บางไซต์มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ สำคัญ ผลกระทบของวัชพืชในน้ำ ได้แก่ :

มีเทคโนโลยีการควบคุมสำหรับวัชพืชเหล่านี้ เหล่านี้คือวิธีการควบคุมทางเคมี เชิงกล และทางชีวภาพ การควบคุมสารเคมีเกี่ยวข้องกับการใช้สารกำจัดวัชพืชที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่งมักจะฉีดพ่นโดยตรงไปที่พืช การควบคุมเชิงกลคือการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวเชิงกลหรือแรงงานคนเพื่อกำจัดพืชออกจากระบบที่มีปัญหา

การควบคุมโดยชีววิธีคือการใช้สิ่งมีชีวิตเฉพาะที่เป็นโฮสต์ ซึ่งมักจะเป็นแมลงในการควบคุมโดยชีววิธีของวัชพืช แมลงกินพืชหลายชนิดมีวิวัฒนาการและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับพืช บ่อยครั้งที่สัตว์กินพืชผูกพันกับกลุ่มเล็ก ๆ ของพืชที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและแม้แต่สายพันธุ์เดียว การควบคุมทางชีวภาพใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้

นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เวลาประมาณห้าปีในการทดสอบความจำเพาะของโฮสต์ การประเมินผลกระทบ และการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ ก่อนปล่อย สารควบคุมทางชีวภาพจะต้องเป็นโฮสต์เฉพาะ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชากรพืชและผลประโยชน์ต้องเกินดุลกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งเหล่านี้ได้รับการนำไปใช้ อย่างกว้างขวาง ทั่วแอฟริกา แม้ว่า

ความพยายามในการควบคุมเหล่านี้จะประสบความสำเร็จ แต่ก็มักจะไม่มีความต่อเนื่องในโปรแกรมเหล่านี้ หลายคนได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอก และเมื่อเงินทุนหมดลง โปรแกรมต่างๆ จะถูกยกเลิก เมื่อมีเงินทุนมากขึ้น วงล้อจะถูกคิดค้นขึ้นใหม่แม้จะมี การวิจัยมากมาย ก็ตาม

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่การควบคุมทางชีวภาพเป็นวิธีการควบคุมที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด โดยไม่คำนึงถึงวงจรการระดมทุน สารควบคุมทางชีวภาพเฉพาะที่เป็นโฮสต์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ป้อนวัชพืชเป้าหมายของพวกมัน

ตัวอย่างหนึ่งของการควบคุมทางชีวภาพคือผักตบชวาพืชรุกรานที่รบกวนทะเลสาบวิกตอเรีย วัชพืชน้ำเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคนี้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงในท้องถิ่น มันถูกลดขนาดลงจาก 20,000 เฮกตาร์เหลือเพียง 2,000 หลังในเวลาไม่กี่ปีโดยใช้สารควบคุมทางชีวภาพเพียงสองตัว นี่คือด้วงกว่าง 2 ชนิด ได้แก่Neochetina eichhoriaeและN. bruchi

การระบาดของวัชพืชจำนวนมหาศาลในทะเลสาบคาริบา ซึ่งวัชพืชคาริบา ( ซัลวิเนีย โมลสตา ) มีชื่อสามัญ ลดลงด้วยการควบคุมทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว มันมาถึงระดับที่ต่ำมากซึ่งผลกระทบใดๆ ต่อชุมชนและระบบนิเวศนั้นถือว่าเล็กน้อย

ถึงเวลาที่แอฟริกาจะมารวมตัวกัน

ด้วยระดับการวิจัยที่เพิ่มขึ้นและความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกที่อยู่เบื้องหลังการบุกรุกของวัชพืชน้ำเหล่านี้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่พวกมันจะเป็นปัญหา

ด้วยการทำความเข้าใจกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมการควบคุมทางชีวภาพทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ แผนการจัดการปัจจุบันสามารถปรับให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการควบคุมทางชีวภาพในแอฟริกาใต้ สารใหม่จะถูกปล่อยออกอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดคือเพลี้ยกระโดดน้ำ ( Megamelus scutellaris ) กับ ผักตบชวา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานหนึ่งมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาวัชพืชในน้ำในแอฟริกาโดยใช้ความรู้และความสามารถที่เติบโตในแอฟริกา

กลุ่มวิจัยนี้ได้ขยายขีดความสามารถในแอฟริกาโดยการฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการควบคุมทางชีวภาพของวัชพืชในน้ำจากหลายประเทศ รวมถึงโมซัมบิก กานา แคเมอรูน แอฟริกาใต้ และซิมบับเว กลุ่มยังอยู่ระหว่างการจัดทำสำนักหักบัญชี (Clearing House) เพื่อให้ความรู้ในการจำแนก ผลกระทบ และการควบคุมวัชพืชเหล่านี้

สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเครือข่ายที่นำคนที่เหมาะสมมารวมกัน อำนวยความสะดวกในการควบคุม และที่สำคัญที่สุดคือการจัดหาเงินทุน มีความเชื่อว่าในทวีปแอฟริกามีความสามารถ ความรู้ และความกระตือรือร้นในการควบคุมวัชพืชเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับแผนการประเมินแห่งสหัสวรรษความรู้ที่สร้างขึ้นในแอฟริกาเพื่อแก้ปัญหาวัชพืชในน้ำของแอฟริกาคือหนทางข้างหน้า

ในขั้นต้นสำนักหักบัญชีจะจัดตั้งขึ้นในแอฟริกาใต้เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและความรู้ที่เหมาะสม นั่นคือด้วยความหวังว่าแอฟริกาจะรับผิดชอบต่อปัญหาวัชพืชในน้ำของตนเอง

วิสัยทัศน์และเป้าหมายสูงสุดคือการมีผู้ต่อสู้กับวัชพืชน้ำในสถาบันต่างๆ ทั่วแอฟริกา ความรู้ที่เติบโตในแอฟริกาควรมีให้อย่างเสรีสำหรับผู้คนนอกทวีปที่ยินดีรับผิดชอบปัญหาในประเทศ ภูมิภาคของตน หรืออาจเป็นเพียงสระน้ำในสวนหลังบ้านของพวกเขา

ตราบใดที่แอฟริการวมตัวกัน ไม่มีเหตุผลใดที่วัชพืชในน้ำจะยังคงเป็นปัญหา

สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์